Przekaż 1% naszej organizacji
                                                              Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.