Dziękujemy Prezesie!🙁

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł długoletni działacz i Prezes dwóch kadencji KKS Polonia Wrocław – Pan Janusz Chojaczyk.

Dziękujemy za wszystkie lata, które poświęcił naszej polonijnej rodzinie!