Informacje i zapisy!

Wszelkich informacji o funkcjonowaniu Akademii i zasadach w niej panujących udzieli Koordynator Akademii.

Koordynator grup młodzieżowych: Michał Dymecki, tel. 517 144 017

Nabór do naszej Akademii trwa cały rok!

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.