Informacje i zapisy!

Wszelkich informacji o funkcjonowaniu Akademii i zasadach w niej panujących udzieli:
Koordynator Akademii – Krystian Rubajczyk (krubajczyk@nbsoccer.pl, +48 697 319 807)