Zostań Partnerem

Polonia Wrocław powstawała w odbudowującym się po wojnie Wrocławiu. Została założona przez pracowników Zakładów Naprawczych Taboru kolejowego na początku 1946 roku pod nazwą „Warsztatowiec”. Klub tworzyli ludzie, którzy po ciężkiej pracy w warsztacie i po pracach na rzecz odbudowy naszego miasta, znajdowali w sobie siły na uprawianie sportu, który umożliwiał jednocześnie spotkania towarzyskie. 

Wzorując się na takich ludziach, chcemy wychowywać i trenować nasze grupy młodzieżowe. Pragniemy wpoić młodym adeptom zasadę, że tylko ciężką pracą można osiągnąć sukces. Najważniejsze są jednak praca na treningach oraz praca nad sobą. 

Jest wiele przykładów zawodników, którzy choć mieli mniejszy talent, to dzięki pełnemu podporządkowaniu się rygorowi treningów, odpowiedniemu odżywianiu i pokorze zapisali się na kartach historii sportu. Pragniemy również wykształcić zawodników, którzy będą dumą tego klubu  i w przyszłości podbiją stadiony krajowe i międzynarodowe. 

Przykładem dla młodych adeptów może być postać Jakuba Błaszczykowskiego, który osiągnął sukces, a jego postawa pozasportowa budzi ogromny szacunek. Właśnie takich wychowanków chcielibyśmy wyszkolić. 

Szacunek do barw klubowych, do przeciwnika oraz wszystkich ludzi,  których spotykamy w życiu. 

Mamy piękny przykład zawodnika z naszego klubu, który może nie osiągnął sukcesów sportowych, ale wszędzie gdzie się pojawi jest rozpoznawalny i miło witany. Mowa tu Piotrze Wałęsie, który związał się z klubem już 1952 roku i trwa z nim na dobre i na złe do dzisiaj. To żywa historia naszego klubu…

Pomimo szacunku do barw postanowiliśmy, że zawodnicy Akademii będą trenować w czarnych dresach, które symbolizują ciężką pracę nad swoim rozwojem oraz samych kolejarzy – oni również mieli czarne mundury. Stroje meczowe zawsze będą reprezentować niebiesko czerwone barwy klubowe i będziemy im wierni do końca. Jednak to nie paleta kolorów decyduje o sukcesie. Tylko ciężka praca przynosi efekty i rezultaty, i na tym się skupiamy. Mamy coraz lepsze warunki do treningów. Cały czas inwestujemy w sprzęt treningowy oraz dobór kadry szkoleniowej, która też lubi ciężko pracować. Polonia Wrocław stanowi historię tego miasta i musimy być dumni, że reprezentujemy klub z tak bogatymi tradycjami.

Pamiętajmy, że Polonia Wrocław to nie tylko klub, to rodzina w której najważniejszy jest szacunek, troska o kolegów i ciężka praca.

„Mamy nadzieję, że będziemy lokomotywą do kariery naszych zawodników”